Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców

5
września

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dwa równoległe konkursy w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”. Jeden skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP, drugi dedykowany dużym przedsiębiorstwom. Fundusze Programu Inteligentny Rozwój będzie można przeznaczyć na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Nabór wniosków potrwa od 2 października do 29 grudnia 2017 r. Oba konkursy zostaną podzielone na etapy. Na przedsiębiorców z sektora MŚP czeka w sumie 1 mld zł, z kolei 350 mln zł znajduje się w puli przeznaczonej dla dużych firm.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa to 1 mln zł dla MŚP, 5 mln zł dla dużych przedsiębiorstw oraz 10 mln zł dla konsorcjów.

http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Dotacje-na-prace-badawczo-rozwojowe-dla-przedsiebiorcow