Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

II Runda Rekrutacji do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny"

18
września
ben-white-292680

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ZAPRASZA OSOBY w wieku 30+ zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej lub wykonywały wolnego zawodu w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostające bez pracy w tym osoby bezrobotne, należące do minimum jednej z grup osób tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach do udziału w Projekcie "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny" i SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH w ramach II Rundy Rekrutacji w terminie 02.10.2017 r. -  16.10.2017 r.

Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce PROJEKTY: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI