Obliczanie kwoty pomocy de minimis
Kwota pożyczki
Stopa referencyjna
Stopa dyskontowa
Stopa preferencyjna
Liczba okresów karencji
Liczba okresów karencji i płatności
Kurs średni EURO NBP   przyjęto kurs z dnia
Aby sprawdzić wartość aktualnego kursu przejdź do Tabela aktualnych kursów walut
 

Kwota pomocy w zł:
Kwota pomocy w EURO:

Pożyczki preferencyjne de minimis udzielane są w ramach projektu: „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013