Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Konkurs "Orzeł Innowacji" - informacja

23
sierpnia

Głównym celem Konkursu "Orzeł Innowacji" jest wyłonienie i nagrodzenie przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi, osiągając dzięki nim sukcesy biznesowe. Spośród zgłoszeń specjalnie do tego celu powołana Kapituła wybierze firmy, które inwestują w innowacje i dzięki nim są konkurencyjne nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Inicjatywa jest organizowana przez Redakcję Rzeczpospolitej.

Chęć udziału w konkursie można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest na stronie Konkursu w zakładce "Formularz" od dnia 07 sierpnia 2017 r. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.

Zasady Konkursu opisane są w regulaminie zamieszczonym na stronie:

https://orzelinnowacji.rp.pl/