Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Poręczenia

Fundusz Poręczeniowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

agreement-2679506_1920

O Funduszu

W ramach Biłorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje wydzielony Fundusz Poręczeń udzielający na zasadach komercyjnych poręczeń kontraktowych tj. poręczenia zapłaty wadium, należytego wykonania umowy oraz rękojmi i gwarancji jakości. Poręczenia udzielane są podmiotom prowadzącym działaność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego lub podejmującym inwestycję na terenie województwa lubelskiego, w tym także podmiotom dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą. Poręczenia mogą służyć zabepieczeniu ofert i umów w trakcie postępowań przetargowych organizowanych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, ale także kontraktów zawieranych między podmiotami prywatnymi. Poręczenia stanowią alternatywę dla zabezpieczeń pieniężnych pozwalając uniknąć strat zwiazanych z "zamrażaniem" kapitału.

Beneficjentami poręczeń mogą być:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki prawa handlowego
  • spółdzielnie
  • stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą
  • inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą