Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Poręczenia

Fundusz Poręczeniowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

agreement-2679506_1920

O Funduszu

W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje wydzielony Fundusz Poręczeń udzielający na zasadach komercyjnych poręczeń kontraktowych tj. poręczenia zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji jakości oraz zwrotu zaliczki. Poręczenia udzielane są w szczególności podmiotom prowadzącym działaność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego lub podejmującym inwestycję na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, w tym także podmiotom dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą. Poręczenia mogą służyć zabepieczeniu ofert i umów w trakcie postępowań przetargowych organizowanych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, ale także kontraktów zawieranych między podmiotami prywatnymi. Poręczenia stanowią alternatywę dla zabezpieczeń pieniężnych pozwalając uniknąć strat zwiazanych z "zamrażaniem" kapitału.

Beneficjentami poręczeń mogą być:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki prawa handlowego,
  • spółdzielnie,
  • stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą,
  • inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. udzielił dotychczas 462 poręczeń kontraktowych na kwotę ponad 12.409.023,46  PLN (stan na 31.12.2017 r.).