Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Nowa usługa BARR SA dla przedsiębiorców - poręczenia kontraktowe

2
marca

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalengo S.A. rozpoczęła świadczenie nowej usługi dla przedsiębiorców - udzielanie poręczeń kontraktowych.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 stycznia 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U.Nr109, poz.1158, z późn. zm.) jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium lub należytego wykonania umowy udziela w/w zabezpieczeń przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Zabezpieczenie to udzielane jest na podstawie art.45 ust.6 pkt5 i art.148 ust.1 pkt5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej usługi!