Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Władze spółki

Władze spółki

Prezes zarządu: Mateusz Bury

Rada Nadzorcza:

 1. Roman Żuk - przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Wiesław Michalik - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 3. Wojciech Dziduch - członek Rady Nadzorczej,
 4. Renata Grelak - członek Rady Nadzorczej,
 5. Stefan Grodzki - członek Rady Nadzorczej,
 6. Henryk Oziębło - członek Rady Nadzorczej,
 7. Grzegorz Płecha - członek Rady Nadzorczej,
 8. Mirosław Sitarz - członek Rady Nadzorczej.

Skład akcjonariatu:

 1. Gmina Miasto Biłgoraj - 74,22% akcji,
 2. Powiat Biłgorajski - 5,87% akcji,
 3. AMBRA S.A. - 5,07% akcji,
 4. Gmina Biłgoraj - 1,45% akcji,
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" - 1,09% akcji,
 6. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej - 0,72% akcji,
 7. osoby fizyczne - 11,58% akcji.