Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania - projekt 9.3

8
września

W dniu 07.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

Poniżej przedstawiamy ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego KOW ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.