Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości..." - III runda

W dniu 14.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe w ramach III rundy  projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” nr RPLU.09.03.00-06-0037/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.