Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego - II runda

26
kwietnia
laptop-2561221_1920

W dniu 25.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie pomostowe w ramach II rundy  projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” nr RPLU.09.03.00-06-0037/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

zestawy-logo-01