Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Poręczenia kontraktowe - zapraszenie do korzystania z usługi

2
lipca

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców do korzystania z usługi poręczenia zapłaty wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi/gwarancji jakości.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców z województwa lubelskiego lub podejmujących inwestycję na terenie województwa lubelskiego, w tym także przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą. Poręczenia mogą służyć zabezpieczeniu ofert i umów w trakcie postępowań przetargowych organizowanych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, ale także kontraktów zawieranych między podmiotami prywatnymi. Poręczenia stanowią alternatywę dla zabezpieczeń pieniężnych pozwalając uniknąć  "zamrażania" kapitału oraz dla gwarancji bankowych i wysokich kosztów związanych z ich udzieleniem.

BARR SA nie pobiera opłat przygotowawczych ani opłat za rozpatrzenie wniosku, a jednym kosztem jest jednorazowa prowizja od sumy poręczenia. Poręczenia udzielane są do kwoty 300 tys.

Szczegóły dotyczące udzielanych poręczeń dostępne są na stronie www.barr.org.pl w zakładce "Fundusz Poręczeniowy" oraz w BARR S.A.:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 48 87
tel/fax 84 686 53 93
e-mail: poreczenia@barr.org.pl
www.barr.org.pl