Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw

Szansa dla mikroprzedsiębiorstw

6-05-2013r.

W związku z realizacją projektu Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa dla uczestników szkolenia "Finanse i księgowość z elementami doradztwa". Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym poniżej.

Zapytanie ofertowe - doradztwo

5-02-2013r.

Ubiegając się o udział w projekcie "Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw" zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i  złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne zamieszczone poniżej zaproszenia do projektu. 

 

4-02-2013r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w ramach projektu zgodnie z opisem stanowiącym załącznik niniejszego zaproszenia:

Informacja o naborze wykonawców świadczenia usług w ramach w/w projektu

CV wykładowcy z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

 

1-02-2013r.  (aktualizacja 15-07-2013)

ZAPRASZAMY MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013.w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: 01.02.2013r. – 30.04.2014r.


Oferujemy BEZPŁATNE SZKOLENIA (pomoc de minimis):

1. Zarządzanie i marketing w mikroprzedsiębiorstwie - 16 godz. (szkolenie zakończone)

 •  24 osoby ( 2 grupy) - szkolenie wyjazdowe
 •  Termin: luty – marzec 2013r.

2. Finanse i księgowość z elementami doradztwa - 60 godz.

 •  dostepna jeszce ilość miejsc: dla 38 osób (3 grupy) - 60 godz. szkolenia + 4 godziny doradztwa
 •  Termin: sierpiń 2013r.– luty 2014r. (szkolenie poza godzinami pracy)

3. Techniki sprzedaży - 60 godz.

 • 11 osób ( 1 grupa) – szkolenie poza godzinami pracy
 •  Termin: wrzesień - grudzień 2013r.

4. Język angielski - 80 godz. (brak wolnych miejsc)

 • 26 osób (2 grupy po 10 -15 osób) – szkolenie poza godzinami pracy
 • Termin: luty – maj 2013r., wrzesień–grudzień2013r.

5. Nowoczesne technologie informatyczne - 80 godz.

 • dostępna jeszcze ilość miejsc dla 10 osób ( 1 grupa ) – szkolenie poza godzinami pracy
 • Termin: sierpień – listopad 2013r.

6. Nowoczesne rozwiązania w protetyce - 88 godz. (szkolenie zakończone)

 •  5 osób ( 1 grupa) - szkolenie wyjazdowe
 •  termin szkolenia: luty – lipiec 2013r.

7. Nowoczesne technologie we fryzjerstwie - 48 godz.

 •  10 osób ( 1 grupa) - szkolenie weekendowe
 •  termin szkolenia: styczeń – kwiecień 2014r.


Szkolenia poza godzinami pracy tak aby nie zakłócać pracy przedsiębiorstwa.

Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewniamy: materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie (w przypadku szkoleń wyjazdowych), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Rekrutacja do projektu ciągła
do wyczerpania miejsc na poszczególne szkolenia
(minimum 50 osób z min. 40 mikroprzesiębiorstw).

INFORMACJE –REKRUTACJA

BIURO PROJEKTU:
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kościuszki 65 I piętro, 23-400 Biłgoraj, 84 686 48 87, 604564148,
e-mail:biuro@barr.org.pl; www.barr.org.pl

ZAPRASZAMY !

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz Rekrutacyjny do Projektu "Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw"

Załączniki do Formularz Rekrutacyjnego:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8