Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Lubelska Akademia Programowania

logo_official-og

Instytut Informatyki UMCS wspólnie z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Województwem Lubelskim jako głównym partnerem wydarzenia realizują regionalny program pn.: „UNI.CODERS. Lubelska Akademia Programowania”, który jest kontynuacją zeszłorocznej edycji Akademii Programowania UMCS. 

Wydarzenie to jest bezpośrednio skierowane do uczniów lubelskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół średnich, a pośrednio do szerokiego grona odbiorców związanych z rozwojem branży IT w województwie lubelskim. Tegoroczna edycja obejmuje konkurs ,,Algorytmy i struktury danych” oraz Kurs ,,Podstawy programowania”.

Konkurs ,,Algorytmy i struktury danych” zorganizowany został w formie ligi zadaniowej, głównie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale udział w nim mogą brać również uczniowie szkół podstawowych. Publikowane co tydzień począwszy od 1 kwietnia zadania mają formę wyzwań programistycznych. Celem konkursu jest przede wszystkim pomoc w rozwijaniu umiejętności programistycznych i zdobywaniu wiedzy z dziedziny algorytmiki, dlatego na stronie konkursu oprócz zadań publikowane są materiały dydaktyczne pomagające w ich rozwiązaniu. Aby dać szansę uczniom, którzy dopiero zaczęli się uczyć algorytmów z konkursu wykluczeni są finaliści olimpiad informatycznych. Najlepsi uczestnicy konkursu ,,Algorytmy i struktury danych’’ zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się 31 maja 2019 r. w Instytucie Informatyki UMCS w Lublinie. Wśród nagród dla najlepszych znajdują się indeksy na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie oraz dodatkowe nagrody pieniężne.

Kurs ,,Podstawy programowania” ma na celu pomoc uczniom w samodzielnej nauce programowania i skierowany jest zarówno do uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych. Kurs składa się z publikowanych w tygodniowym cyklu materiałów dydaktycznych oraz zadań ułatwiających przyswojenie materiału i sprawdzających wiedzę. Co tydzień spośród osób które nadeślą prawidłowe rozwiązania zadań rozlosowywane będą upominki. Na koniec kursu, uczniowie, którzy zdobędą odpowiednią liczbę punktów rozwiązując udostępniane co tydzień zadania, otrzymają certyfikat zaliczenia kursu.

Do udziału w obecnej edycji programu pragniemy zachęcić wszystkich uczniów szkół z terenu województwa lubelskiego zainteresowanych informatyką i programowaniem. Wszelkie zadania będą przygotowywane przez doświadczonych naukowców. Publikowane cotygodniowo zadania będą uzupełniane o materiały edukacyjne.