Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego (grupowego i indywidualnego) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny”

12
stycznia

Szanowni Państwo,

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że zapytanie ofertowe na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego (grupowego i indywidualnego) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości zostało rostrzygnięte.

Protokół z wyboru wykonawców do pobrania poniżej.

zestawy-logo-01