Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem ...

24
marca

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ZAPRASZA OSOBY w wieku 30+ zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej lub wykonywały wolnego  zawodu w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostające bez pracy w tym osoby bezrobotne, należące do minimum jednej z grup osób tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach do udziału w Projekcie "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny"  i SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH  w terminie 10.04.2017r. - 4.05.2017r.

Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce PROJEKTY: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI