Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2"

24
października

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2" w ramach I rundy rekrutacyjnej od 02.09.2019 r. do 10.09.2019 r.

W terminie rekrutacji wpłyneło 71 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu wstępnie zostały zakwalifikowane 24 osoby, 29 osób znalazło się na liście rezerwowej, 18 formularzy nie uzyskało wymaganej liczby punktów.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu w załączniku na dole strony.