Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Zapraszamy na konferencję - "PRZEDSIĘBIORCA I KONSUMENT - WSPÓLNE CELE"

30
maja

 

PROGRAM  KONFERENCJI   

   

1. 9.30 - Rejestracja uczestników.

2. 10.00 - Otwarcie konferencji

a/ powitanie gości i uczestników -  Kazimierz Mareczka - Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w         Lublinie

b/ krótka informacja o pracy Inspekcji Handlowej i rzeczników konsumentów - Anna Subocz-Chachuła - Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu

c/ wystąpienia zaproszonych gości

3. Panele tematyczne:

10.30 – 11.40 - Prawa i obowiązki przedsiębiorców i konsumentów”- rzecznicy praw konsumentów

a/ sprzedaż w lokalu - Katarzyna Mazur - Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu

b/ sprzedaż poza lokalem - Edyta Pawłowska-Krawczyk - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Lubelskim

c/ sprzedaż na odległość - Marzena Mazurek - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Zamościu

d/ rękojmia za wady - Barbara Matyka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hrubieszowie  

e/ gwarancja jakości - Zenon  Małysz - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Biłgoraju

4. 11.40 – 11.55 – Przerwa (poczęstunek)

5. Panele tematyczne:

12.00 – 12.40 -  Inspekcja Handlowa wśród przedsiębiorców i konsumentów”

a/ bezpieczeństwo art. żywnościowych i przemysłowych, zgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami oraz przedsiębiorca w świetle „Konstytucji Biznesu” - Maria Radlińska -specjalista Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu

b/ pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ADR (Alternative Dispute Resolution) - Sławomir Nieściur - starszy specjalista do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie

6. 12.40 - 13.00 - Zagrożenia związane z przestępstwami gospodarczymi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - podkomisarz Marcin Muzyka - Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Jacek Maszewski - detektyw sierżant sztabowy

7. Wolne wnioski - dyskusja

8. Zakończenie spotkania