Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Zaproszenie do składania ofert - doradca/konsultant z zakresu wdrażania mechanizmu regrantingu

27
stycznia

W związku z realizacją projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju poszukuje wykonawców do realizacji zadana polegajacego na udzielaniu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania mechanizmu regrantingu rozumianego jako zlecanie przez samorządy realizacji konkursów dotacyjnych organizacjom pozarządowym.

Szczegóły dotyczące ww. usługi znajdują się poniżej w załączniku.