Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Zaproszenie na konferencję "Export-Invest Lubelskie" 17 marca 2017 r.

9
marca

Konferencja to trzy panele tematyczne, które obejmą najistotniejsze kwestie związane z rozwojem gospodarczym, inwestycjami i eksportem. W trakcie konferencji i zaplanowanych debat będziemy mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie promocji gospodarczej, przyciągania i obsługi inwestycji, jak również prowadzenia działalności eksportowej. Spotkanie w gronie ekspertów z całej Polski pozwoli na prowadzenie dyskusji, która w świetle aktualnych perspektyw i oferty jaką prezentują poszczególne regiony, może zaowocować nowymi pomysłami i rozwiązaniami, których wdrażanie rozpoczniemy tuż po powrocie.

Ponadto podczas konferencji będą mieli Państwo możliwość odbycia rozmów B2B z przedstawicielami instytucji regionalnych i ogólnopolskich, które zajmują się wspieraniem inwestycji, m.in. :
• Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.(PAIH),
• Agencji Rynku Rolnego (ARR),
• Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE),
• BZWBK,
• Polskiej Ekologii,
• Enterprise Europe Network

W celu dokonania rejestracji proszę skorzystać z poniższego linku:
http://invest.lubelskie.pl/pl/formularz-rejestracyjny-na-konferencje-eksport-invest-lubelskie

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak decyduje kolejność zgłoszeń