Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Zaproszenie - przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny

18
sierpnia

W obliczu zachodzących zmian demograficznych w naszym kraju, a w szczególności ujemnego przyrostu naturalnego, wspieranie rodzin wielodzietnych stało się jednym z priorytetów polityki rodzinnej.

W związku zachęcamy lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje do przystąpienia do ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne - Karta Dużej Rodziny.

Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny", który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych. Przyczynia się to do zwiększenia rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź preferencje może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: kdr@lublin.uw.gov.pl lub wypełnienie formularza poprzez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/formularz-zgloszenia-kdr

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Programie Karta Dużej Rodziny, uzyskają wszelkie niezbędne informacje od pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu 81 74 24 148 lub 81 74 24 405, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl