Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Zmiana Regulaminu Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. - Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej

14
października

Szanowni Państwo,

uprzjemie informujemy, że z dniem 14.10.2016 r. zmianie uległ Regulamin Udzielnia Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Zmieniony Regulamin dostępny jest poniżej oraz w zakładce Fundusz Pożyczkowy - Pożyczki z PO RPW.