Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Wykwalifikowany pracownik

Wykwalifikowany pracownik

14-06-2013r.

Zapraszmy do składania ofert na świadczenie usług "Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia "Nowoczesny handlowiec", którego celem jest dostosowanie oraz nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji o charakterze ogólnym dla pracowników o najniższym poziomie wykształcenia i kadry zarządzającej z zakresu marketingu, reklamy, obsługi klienta, kasy fiskalnej oraz programów komputerowych wykorzystywanych w handlu". Szkolenie jest realizowane w ramach projektu "Wykwalifikowany pracownik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

02-05-2013r.

W związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu "Wykwalifikowany pracownik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do składania ofert na świadczenie usług/dostaw w ramach projektu zgodnie z opisem stanowiącym załącznik niniejszego zaproszenia:

Uaktualniona informacja o naborze kadry wykładowców, miejsc szkoleń, transportu uczesników ....

 

04-03-2013r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Wykwalifikowany pracownik"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do składania ofert na świadczenie usług/dostaw w ramach projektu zgodnie z opisem stanowiącym załącznik niniejszego zaproszenia:

Informacja o naborze kadry wykładowców, miejsc szkolenia, zakupach w ramach projektu Wykwalifikowany pracownik

CV wykładowców, trenerów z deklaracją uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie nr 1 personelu projektu, wykładowców

Oświadczenie nr 2 personelu projektu, wykładowców

01-03-2013r.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z dniem 1 marca 2013r.
rozpoczęła realizację projektu
WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013.w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw


projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników i/lub kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

które zgłosiły się do projektu w odpowiedzi na zaproszenie.REALIZACJA W PROJEKTU OKRESIE 1.03.2013 – 30.04.2014r.

W ramach projektu „Wykwalifikowany pracownik” będą realizowane szkolenia zgodnie z potrzebami 9 MMSP  które zgłosiły chęć udziału w projekcie i tak:
1. Nowoczesne technologie młynarskie (dla wszystkich pracowników oraz oddzielne szkolenie dla kadry zarządzającej)
2. Nowoczesne technologie piekarskie (dla wszystkich pracowników oraz oddzielne szkolenie dla kadry zarządzającej)
3. Kucharz / kelner
4. Nowoczesny handlowiec
5. Język angielski
6. Obsługa wózków widłowych
7. Szkolenie profilaktyczne „Dbaj o zdrowie” dla wszystkich pracowników 50+ z 9 przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie.Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu:
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, I piętro. tel. 84 686 48 87, 84 686 53 93,
e-mail:biuro@barr.org.pl, www.barr.org.plCZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA