Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

BARR S.A. może przeznaczyć blisko 2,2 mln zł ze środków unijnych na pożyczki dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dysponuje środkami finansowymi dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Ze środków niskooprocentowanej pożyczki możemy finansować kapitał obrotowy oraz pokryć niektóre koszty bieżącej działalności.

14
kwietnia
corona-4933453_1280_ooo

Pożyczka przeznaczona jest dla firm, dla których sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej, a finansowanie kapitału obrotowego wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku.

Pożyczka udzielana jest na zasadach pomocy de minimis, więc jest oprocentowana w wysokości 1,84%. Maksymalny okres spłaty wynosi 5 lub 8 lat (w zależności od wysokości pożyczki).

Możliwa jest karencja w spłacie rat kapitałowych - do 6 miesięcy. W terminie do 31.12.2020 roku istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej 6 miesięcznej karencji lub 6 miesięcznych wakacji kredytowych.

Brak jest jakichkolwiek innych opłat lub prowizji. Oprocentowanie jest jedynym kosztem takiej pożyczki.

Możemy finansować do 100% kosztów brutto.

Pobrać wniosek oraz zapoznać się ze wszelkimi szczegółami można tutaj.

Pracownicy Funduszu Pożyczkowego wyjaśnią Państwu wszelkie wątpliwości i udzielą pomocy.

Zapraszamy do kontaktu
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 605 253 388