Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Konkurs „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości”

31
sierpnia
logo_1000x520

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej oraz Lokalną Grupą Działania „Ziemia Biłgorajska”  ogłasza pierwszą edycję konkursu „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych prowadzących działalność na terenie powiatu biłgorajskiego. W wyniku konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którym wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach: „Firma”, „Młoda Firma”, „Produkt/Usługa”, „Gospodarstwo Rolne” oraz „Ambasador Ziemi Biłgorajskiej”. Laureaci oraz wyróżnieni oprócz okolicznościowych statuetek otrzymają prawo do posługiwania się certyfikatem „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości 2018”.

 

Konkurs „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” ma na celu szeroko rozumianą promocję gospodarczą firm, przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych działających na terenie powiatu biłgorajskiego, a poprzez to również kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i regionu biłgorajskiego jako dogodnego obszaru do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

 

Zachęcamy Państwa, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, organizacje pozarządowe a także samych przedsiębiorców oraz  rolników indywidualnych do zgłaszania swoich kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach.

 

Termin zgłaszania kandydatur upływa 19 września. Zgłosić swojego kandydata można na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na dole strony. Formularz można dostarczyć do siedziby BARR S.A. przy ul. Kościuszki 65 lub zeskanowany przesłać na adres biuro@barr.org.pl.

 

Konkurs zakończy się galą przedsiębiorczości w dniu 5 października, na której poznamy zwycięzców. Galę poprowadzi znany prezenter telewizyjny Maciej Orłoś.

 

Chcemy, aby konkurs „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” na stałe wpisał się w kalendarz imprez na terenie powiatu biłgorajskiego.

Nasi Partnerzy :