Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Nabór formularzy rekrutacyjnych - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - III runda

23
września
BARR

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) ogłasza nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III rundy rekrutacyjnej

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 07.10.2020 r. do 27.10.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt) w godzinach 9.00 – 14.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu)
Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (UWAGA: Formularz rekrutacyjny składa się w 2 egzemplarzach)
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!

Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe dokumenty znajdują się w zakładce Projekty/Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - II edycja/ Rekrutacja do projektu

Poniżej link do dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne

zestawy-logo-01