Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Nagrody i wyróżnienia

Filary Ubezpieczeń

w kategorii Dobry Przykład

 

Lubelski Orzeł Biznesu 2018

w kategorii Instytucja Wspierająca Biznes

 

tytuł honorowy

Zasłużony dla Miasta Biłgoraj

 

dyplom uznania od Wojewody Lubelskiego

 

dyplom uznania od Samorządu Województwa Lubelskiego

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce