Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Odszedł Henryk Wujec

Henryk Wujec aktywnie przyczynił się do utworzenia pierwszej w byłym województwie zamojskim (1992 r.) organizacji pracodawców pod nazwą Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju, które odegrało bardzo istotną rolę w procesie przekształceń gospodarczych. Zainicjował również utworzenie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (1994 r.).

17
sierpnia
2549b

W sobotę, 15 sierpnia 2020 roku, po ciężkiej chorobie w wieku 79 lat zmarł Henryk Wujec. Legenda solidarności, działacz społeczny, polityk, współpracownik KOR, wybitna postać podziemia antykomunistycznego, jeden z założycieli NSZZ “Solidarność”, poseł na sejm I, II, III kadencji, doradca  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w 2009 roku wyróżniony tytułem Honorowy Obywatel Miasta Biłgoraja, autor felietonów do biłgorajskiej Gazety Samorządowej “Tanew”.

Henryk Wujec studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1970 roku oraz na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 1977 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu technologii elektronowej. W latach 1978-81 był pracownikiem Zespołu Elektryki w Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości.

Działalność opozycyjną rozpoczął w 1962 roku jako członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1968 roku był uczestnikiem wydarzeń marcowych. W 1976 roku współorganizował pomoc dla robotników Ursusa i Radomia.  W latach 1976-1977 współpracował z Komitetem Obrony Robotników, od 1977 do 1981 był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. W 1978 roku został wydalony z pracy za działalność w KOR. Był wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

W latach 1980-1991 działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność" jako członek Komisji Krajowej i władz Regionu Mazowsze.

Od grudnia 1981 do września 1982 roku był internowany, następnie do sierpnia 1984 roku  więziony w Zakładzie Karnym w Białołęce, ponownie aresztowany  we wrześniu 1984 roku i osadzony w Centralnym Areszcie Śledczym w Warszawie pod zarzutem próby obalenia siłą ustroju PRL.

Od 1988 roku był sekretarzem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność" Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w Zespole ds. Pluralizmu Związkowego. W latach 1989-2001 był posłem na Sejm RP. Działalność parlamentarną rozpoczął jako poseł X kadencji Sejmu. Został wybrany jako poseł na Sejm również w I, II i III kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. W 1990 roku współorganizował Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, w  latach 1990-1994 był członkiem Unii Demokratycznej, od 1994 roku Unii Wolności (w latach 1994-1999 był wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Unii Wolności). W latach 1999-2000 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Następnie, do roku 2004 pracował w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Od  2004 r. pracował w Fundacji dla Polski. Był współzałożycielem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, prezesem Rady Polskiej Izby Produktu Lokalnego i Regionalnego, członkiem Rady Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Był jednym z założycieli Forum Współpracy Polsko-Ukraińskiej, którego celem jest rozwijanie zdolności Ukrainy do ściślejszej integracji ze strukturami europejskimi.

Henryk Wujec bardzo aktywnie wspierał wszelkie biłgorajskie inicjatywy. Ułatwiał kontakty z parlamentarzystami, ministrami  w Warszawie lokalnym działaczom samorządowym, biznesmenom, przedstawicielom administracji lokalnej, szkół, rolnikom  i wszystkim, którzy potrzebowali jego pomocy. Był doskonałym „ambasadorem" Ziemi Biłgorajskiej, promował Biłgoraj w Warszawie, nasze lokalne tradycje, przyrodę, kulturę i kuchnię. Aktywnie przyczynił się do utworzenia pierwszej w byłym województwie zamojskim (1992 r.) organizacji pracodawców pod nazwą Towarzystwo Gospodarcze w Biłgoraju, które odegrało bardzo istotną rolę w procesie przekształceń gospodarczych. Zainicjował utworzenie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (1994 r.). W latach 1993-1994 był członkiem Komitetu Lokalnego, który przy pomocy ekspertów zewnętrznych opracował nagrodzony grantem PHARE Program Rozwoju Biłgoraja. Był jednym z fundatorów Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, która służy społeczności lokalnej, gromadzi środki i wspiera  ważne dla społeczności lokalnej projekty oraz funduje stypendia dla młodzieży.

Henryk Wujec wspierał tworzenie organizacji pozarządowych, aktywnie przyczynił się do budowy III sektora - społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnej społeczności. Podkreślał konieczność odpowiedniego przygotowania  procesu przemian gospodarczych i akceptowania integracji ze strukturami Unii Europejskiej.

Henryk Wujec był również jednym z pomysłodawców oraz bardziej aktywnych członków Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. I. B. Singera, którego celem jest ochrona i promocja  wielokulturowej tradycji Ziemi Biłgorajskiej.

W 1999 r. został wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W 2004 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2006 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Również w roku 2006, wspólnie z Anną Dymną otrzymał nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawaną osobom, które rozwiązują ważne problemy społeczne, kierują się ideą działania „ponad podziałami". 

Biłgoraj stracił wielką postać, swojego prawdziwego ambasadora, niezwykle sympatycznego, odważnego, tolerancyjnego i dobrego człowieka, Polska zaś - prawdziwego patriotę.

 

Źródło: www.bilgoraj.pl