Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Szukasz pieniędzy na rozpoczęcie biznesu? Przyjdź do Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie na realizację projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2". Jest to druga edycja projektu, który cieszył się dużą popularnością wśród osób zamierzających rozpocząć swój własny biznes.

24
lipca
money-3550285_1280

Osoby, które ukończyły 30 rok życia i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej i jednocześnie pozostają bez pracy lub są osobami pracującymi, ale ich zarobki nie przekraczają płacy minimalnej ewentualnie są zatrudnione na umowach krótkoterminowych (umowa zawarta na czas określony, która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) mogą starać się o dotację na rozpoczęcie swojego własnego biznesu. Tylko 10% uczestników projektu mogą stanowić osoby zatrudnione.

Otrzymać można do 27 tys. zł na inwestycje w środki trwałe i po 2 100 zł miesięcznie wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów działalności przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jest zamieszkiwanie i późniejsze prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego.

Pieniądze, którymi dysponuje Agencja pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020. Wsparcie będzie udzielane na zasadach naborów zamkniętych. Agencja zamierza ogłosić do końca 2020 roku trzy nabory konkursowe. W ramach każdego zamierzamy zrekrutować 24 osoby (łącznie 72 osoby), które przeszkolimy i którym udzielimy indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu (pomysłu na własną działalność). Spośród 72 osób 58 osób otrzyma wsparcie finansowe na założenie firmy.

Pierwszy nabór zamierzamy ogłosić już na początku sierpnia 2019 roku!

Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu:
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65 (I piętro) 23-400 Biłgoraj
tel. 604 564 148, 84 686 53 93, e-mail:biuro@barr.org.pl

Zapraszamy!

 

Obraz aLot-of-KreativeFoto z Pixabay