Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Szukasz pieniędzy na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swojej firmy? Skorzystaj z dofinansowania!

Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm.

16
listopada
cup-2884023_1920

Maksymalizacja zysków, minimalizowanie kosztów, wydajność i efektywność procesów zachodzących w firmie to tylko niektóre z zagadnień, w ramach których możliwy jest zakup usług doradczych w Działaniu 3.5 RPO WL 2014-2020. Katalog usług doradczych, jest zbiorem otwartym, stąd każda firma stawiająca na rozwój i poszukująca dedykowanych rozwiązań może starać się o dofinansowanie.

Cel Działania:
Wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od podmiotów zewnętrznych.

Typy Projektów:     

 • Zakup usług doradczych możliwy będzie w zakresie m.in.: 
 • prawa własności intelektualnej, 
 • zarządzania wzornictwem przemysłowym,
 • prawa zamówień publicznych, 
 • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • usług HR służących poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wdrożenia narzędzi HR,
 • uzyskiwania certyfikatów jakości,
 • pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych,
 • wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT,
 • wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów.
 • Powyższy katalog jest zbiorem otwartym.

Typ Beneficjenta
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 
Pomoc publiczna - 50% 
Pomoc de minimis - 80%

Maksymalna kwota wsparcia:
150 000,00 PLN

Minimalna kwota wsparcia:
5 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu:    
10 000,00 PLN

Dodatkowe informacje:
Przez specjalistyczne usługi doradcze rozumie się usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego. Nie są one też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
Zakup usług od podmiotów niepowiązanych z wnioskodawcą i posiadających minimum 3-letnie doświadczenie udokumentowane referencjami z przeprowadzonych usług doradczych.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie
28.10.2019 r. – 29.11.2019 r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania tutaj.