Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wakacje kredytowe lub dodatkowa karencja dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19

BARR S.A. informuje wszystkich pożyczkobiorców, że w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dwóch mechanizmów dotyczących zawartych umów pożyczek, tj. dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych lub wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

10
kwietnia
200315-F-ZZ999-0001

W związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dwóch mechanizmów dotyczących zawartych umów pożyczek:

  1. Dodatkowa maksymalnie 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych (z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki lub bez wydłużania tego okresu),
  2. Maksymalnie 6 miesięczne (dotyczy pożyczek w ramach RPO WL 2014 - 2020) lub 4 miesięczne (dotyczy pożyczek ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego) wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki lub bez wydłużania tego okresu).

Tutaj znajdą Państwo wyjaśnienia szczegółowe oraz wniosek o wakacje kredytowe lub dodatkową karencję.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest wiarygodne uzasadnienie, że pogorszyła się sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa w związku z konsekwencjami pandemii COVID-19 w tym, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

Wszelkiej pomocy w wypełnieniu wniosku i wszelkich wyjaśnień udzielą Państwu pracownicy Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. pod nr tel. + 48 784 346 995, +48 605 253 388

Zachęcamy do kontaktu.