Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Biznes Lubelskie – ruszamy z cyklem bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców

14
maja
cykl-spotkan-biznes-lubelskie-powiaty_1

Dlaczego warto przyjść?

➡ Będziesz gotowy na RODO, JPK i Split Payment

➡ Poznasz tajniki mediacji i negocjacji w biznesie

➡ Do działania motywują najlepsi polscy sportowcy!

 

Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i dyskusji, a także przedstawienie dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Inicjatywa przyczyni się do znalezienia rozwiązań w aspekcie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu i wyzwań dla władz lokalnych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, eksportu, nowych inwestycji oraz tworzenia większej liczby miejsc pracy.

Samorząd Województwa Lubelskiego, jako podmiot, który koordynuje politykę rozwoju regionu, wspiera eksporterów oraz dynamizuje działania wspierające ww. podmioty w celu podnoszenia gospodarczej konkurencyjności regionu. Istotnym czynnikiem powodzenia tych działań jest prowadzenie dialogu społecznego w celu identyfikacji oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców oraz wdrożenia najbardziej efektywnych instrumentów wsparcia.

Spotkania będą skierowane do obecnych i przyszłych eksporterów z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, szczególnie reprezentujących branże m.in. rolno-spożywczą, maszynową, drzewno-meblarską, medyczną, a także branże wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji jako kluczowe z punktu widzenia dynamizacji procesów innowacyjnych w regionie, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Program wydarzenia :

15.00 - 15.30  Rejestracja uczestników

15.30 - 16.15  Biznes Lubelskie - współpraca na rzecz wzmocnienia eksportu i obsługi inwestorów 
                           - prowadzący z UMWL

16.15 - 16.40  Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przesiębiorcami
                            - prelegent Aneta Biały (Mediator przy Sądzie Okręgowym w Lublinie,
                            Mediator w Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie)

16.40 - 17.40  Rewolucja w przepisach w 2018 roku. Co przyniosą zmiany w JPK, CIT, VAT oraz RODO
                           - prelegent Dagmara Grabowska (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych Szatraj,
                           Grabowska i Partnerzy, Warszawa)

17.40 - 17.50  Przerwa kawowa

17.50 - 18.40  Rola motywacji w biznesie - prelegent Robert Korzeniowski

18.40 - 19.00  Konsultacje społeczne dotyczące weryfikacji potrzeb i oczekiwań w zakresie wspierania
                          przedsiębiorczości. Pytania i dyskusja 

19.00 - 19.30  Poczęstunek i networking 

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

17/05/ 2018 Biłgoraj
Hotel Sitarska
ul.3-go Maja 21