Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny”

23
kwietnia

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent)
ogłasza nabór  Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” nr RPLU.09.03.00-06-0037/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych

prowadzony będzie w terminie
od 10.05.2018 r. do 25.05.2018 r.
w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w godzinach 8.00 – 16.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu - siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, I piętro pokój nr 6, w w/w terminie (decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu).


Kandydat/Kandydatka do Projektu składa jeden formularz rekrutacyjny wraz  z załącznikami.

Formularze Rekrutacyjne  złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. fax, e-mail) nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!


 

zestawy-logo-01