Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

tel./fax 84 686 53 93
biuro@barr.org.pl

Lokalny Punkt Konsultacyjny

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z dniem 31.01.2012 r. zakończyła realizację projektu dotyczącego funkcjonownia Punktu Konsultacyjnego finansowanego za pośrednictwem PARP.


Pomimo zakończenia projektu finansowanego za pośrednictwem PARP  konsultanci nadal udzielają bezpłatnych informacji dla MŚP.


Lokalny Punkt Konsultacyjny BARR S.A. działa ostatnio w oparciu o umowę na udzielenie wsparcia na prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego nr PK/2.2.1/2008/L/03-04 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczość w dniu 07.10.2008 roku. W ramach PK dofinansowywane są bezpłatne usługi informacyjne świadczone małym i średnim przedsiębiorstwom (prawne aspekty prowadzenia działalności, finansowanie działalności, programy pomocowe, dotacje inwestycyjne, pomoc publiczna dla MSP) oraz osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.